Takahashi Yusuke

piano
©Ayane Shindo

Takahashi Yusuke was born in Chiba Prefecture, Japan in 1994. He graduated from Ueno Gakuen University. Takahashi won First Prize and the audience prize in the piano division at the 10th Tokyo Music Competition. He has performed with conductors Iimori Norichika, Umeda Toshiaki, Enkoji Masahiko, Otomo Naoto, Shimono Tatsuya, Takaseki Ken, and Yamashita Kazufumi, and major orchestras including the Tokyo Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, Chiba Symphony Orchestra and Yamagata Symphony Orchestra. Takahashi has also performed with prominent musicians including Maehashi Teiko (Vn), Yabe Tatsuya (Vn), Imai Nobuko (Va), Hatano Mutsumi (mezzo-soprano), Ueno Kohei (saxophone), Hikosaka Shinichiro (saxophone) and Yamanaka Atsushi (pianist/composer/arranger).